Dåggån 2022

Da Dåggån 2021 ikke kunne arrangeres p.g.a. koronapandemien, satser vi på at det blir mulig å komme tilbake med Dåggån i 2022.

Mer info vil komme her